پادکست آمپلی فایر

پادکست آمپلی فایر

در پادکست آمپلی فایر ایده‌های موسیقی‌ام را که در حین تمرین و یا بداهه نوازی به ذهنم می‌آید به آهنگ تبدیل می‌کنم و با شما به اشتراک می‌گذارم.
این آهنگ‌ها عمدتا شامل بداهه نوازی خواهند بود و در ابتدای آن‌ها توضیحی بسیار خلاصه از سبک و سیاق آن یا مواردی که ممکن است در درک بهترش به شنونده کمک کند ارائه خواهم داد.
می‌توانید در اینجا از پادکست آمپلی فایر حمایت مالی کنید.