بی بی کینگ

قسمت سی و دوم: سه پادشاه بلوز: بی.بی. کینگ

در قسمت 32 پادکست صندوق و در ادامه سری سه قسمتی پادشاهان بلوز درباره یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های این سبک …

قسمت سی و دوم: سه پادشاه بلوز: بی.بی. کینگ ادامه مطلب