قسمت هشتم: زنان در موسیقی

چرا تعداد زنان هنرمند و ادیب در طول تاریخ بسیار کمتر از مردان بوده است؟ آیا دلیل این موضوع نداشتن …

قسمت هشتم: زنان در موسیقی ادامه مطلب