قسمت دوم: ساختار موسیقی

هر قطعه موسیقی مانند هر اثر هنری یا غیر هنری دیگر، از بخش‌های متعددی تشکیل شده که در کنار یکدیگر …

قسمت دوم: ساختار موسیقی ادامه مطلب