فرزاد گلپایگانی

قسمت پانزدهم و شانزدهم: فرزاد گلپایگانی

در قسمت دوم از پادکست صندوق به سراغ یکی از چیره‌دست‌ترین نوازندگان ایرانی گیتار الکتریک سبک راک و متال، یعنی …

قسمت پانزدهم و شانزدهم: فرزاد گلپایگانی ادامه مطلب