موسیقی خوب

قسمت دهم: موسیقی خوب، موسیقی بد، موسیقی زشت

گاهی اوقات از زبان این و آن می‌شنویم که می‌گویند «مردم باید موسیقی خوب گوش بدهند.» اما هیچ‌کس در مورد …

قسمت دهم: موسیقی خوب، موسیقی بد، موسیقی زشت ادامه مطلب