قسمت هفتم: هارمونی

موسیقی از نظر هارمونی به دو دسته تقسیم می‌شود: مونوفونیک یا تک‌صدایی و پلی‌فونیک یا چند صدایی. در زبان ساده …

قسمت هفتم: هارمونی ادامه مطلب