قسمت ششم: ریتم و کسرمیزان

زمان یکی از پایه‌های موسیقی به حساب می‌آید که وظیفه نظم بخشیدن و مرتب کردن ملودی‌ها را بر عهده دارد. …

قسمت ششم: ریتم و کسرمیزان ادامه مطلب