کلوب 27 ساله ها

قسمت بیست و دوم: کلوب 27 ساله‌ها

تاریخ موسیقی شاهد مرگ‌های تراژیک زیادی بوده است. اما در میان این مرگ‌ها، مرگ مرموز چند موزیسین در سن 27 …

قسمت بیست و دوم: کلوب 27 ساله‌ها ادامه مطلب