قسمت سوم: بلوز، جز، رگتایم، گاسپل، کانتری

سبک‌های موسیقی مدرن از کجا آمده‌اند؟ ریشه‌های آن‌ها در چیست و هر کدام از آن‌ها در چه سال‌هایی اوج گرفتند؟ …

قسمت سوم: بلوز، جز، رگتایم، گاسپل، کانتری ادامه مطلب