کلمات و ترکیب‌های تازه

قسمت یازدهم: کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه

در قسمت یازدهم درخصوص عبارات و اصطلاحاتی صحبت می‌کنم که لازم است هر شنونده حرفه‌ای موسیقی از آن‌ها اطلاع داشته …

قسمت یازدهم: کلمه‌ها و ترکیب‌های تازه ادامه مطلب