swallow the sun

قسمت بیستم: Swallow The Sun

قبلا در قسمت پنجم فصل اول در مورد زیرشاخه‌های مختلف سبک متال و خصوصیات آن‌ها صحبت کرده بودم. این‌بار به …

قسمت بیستم: Swallow The Sun ادامه مطلب