بومیان آمریکا

قسمت سی و سوم: موسیقی بومیان آمریکا (بخش اول)

در قسمت 33 پادکست صندوق درباره موسیقی بومیان آمریکا سخن می‌گویم. بخش اول این سری مربوط به آمریکای شمالی و مناطق مختلف آن است. در این قسمت ویژگی‌های مختلف موسیقی بومیان هر منطقه از آمریکایی شمالی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نمونه‌هایی از موسیقی هر منطقه را در کنار یکدیگر خواهیم شنید.
برای حمایت مالی از پادکست صندوق در سایت حامی باش به
اینجا بروید.

فهرست آهنگ‌های استفاده شده در این قسمت از پادکست

1- Comanche Riding Song
2- Strike the Stick
3- Charokee Wolf Dance
4- Ojibwe Ghost Dance
5- Black Foot War Dance
6- Sioux Traditional Dance
7- The Eagle’s Bed
8- Shashone flag song
9- Ute sun dance
11- Ute bear dance
12- Apache Violin
13- Navajo Yebachi Chant
14- Apache sunrise song
15- Hopi Butterfly Song
16- Haidu Song
17- Wolf Cycle Kwakiutt
18- Tsimshian Entrance/Exit
19- Throat Singing (Youtube)
20- Iglulik Music (Youtube)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *