سامانتا فیش

قسمت بیست و یکم: Samantha Fish

متاسفانه این دیدگاه غلط در بین هواداران موسیقی وجود دارد که  زنان نمی‌توانند نوازنده حرفه‌ای گیتار بشوند. این عقیده به …

قسمت بیست و یکم: Samantha Fish ادامه مطلب